Начало > Новини > Съдържание

Памучни влакна и прежди Сравнение на цените: Китай Vs. Индия и Пакистан

Apr 10, 2017

6 април 2017 г. Марките на производителите на памучни прежди са се преместили в различни посоки през март в Китай, Индия и Пакистан поради различните ценови тенденции на пазарите на влакна и прежди. Нашият месечен отчет сравнява цените на памучните влакна и преждите в Китай, Индия и Пакистан, предлагайки изчерпателна представа за спредовете от прежди / влакна в трите страни. Тези брутни маржове на местните производители се показват на месечна база, като историческите данни за 2007 г. са налични за изтегляне.