Начало > Новини > Съдържание

Памук Fiber & Прежди Сравнение на цените: Китай Vs. Индия и Пакистан

Jul 10, 2017

7 юли 2017 г. - Цените на памучните влакна и преждата останаха непроменени през юни, в сравнение с очаквания спад на цените през следващия период. Цените на памука вече започнаха да се плъзгат на международния пазар и на вътрешния пазар в Пакистан, като в резултат на това падаха цените на памучните прежди на международния пазар. Нашият месечен отчет сравнява цени на памучни влакна и прежди в Китай, Индия и Пакистан, предлагайки изчерпателна представа за спредовете от прежди / влакна в трите страни. Тези брутни маржове на местните производители се показват на месечна база, като историческите данни от 2007 г. са на разположение за изтегляне.